Ofertes

Ofertes en curs o publicades per l'Agència de Col·locació

Data Títol Localitat Vacants Estat
04/05/2021 OPERARI/ÀRIA DE MANIPULACIÓ
FUNCIONS: - Manipulació d'aliments - Manipulació en línia de producció, alimentació d'etiquetes, verificació de qualitat, empaquetat i retractilat
GRANOLLERS 1 Activa Veure oferta
28/04/2021 CD_SUPERVISOR/A DE SERVEIS DE NETEJA
FUNCIONS: - Coordinar, gestionar i assegurar serveis de neteja i consergeria prestat a diferents clients assignats, vetllant per la qualitat del servei, optimitzant i gestionant correctament els recursos humans vinculats a aquest, materials, productes i/o maquinària. Formació i assessorament i desenvolupament de la plantilla que treballa a cada centre. - Gestió d'equip de treballadors/es. - Supervisar planning de serveis, realitzar controls de supervisió i mesures correctives/preventives de les incidències detectades. - Acollida i integració del recurs, formació/orientació aspectes tècnics i organitzatius del servei, control d'absentismes, incidències de jornada i servei.
GRANOLLERS 1 Activa Veure oferta
27/04/2021 TÈCNIC MANTENIMENT ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC SECTOR INDÚSTRIAL
FUNCIONS: - Manteniment correctiu i preventiu d'equips de la planta. - Elèctric, electrònic, electroneumàtic. - Interpretació d'esquemes - Complimentar els fulls de manteniment i reparacions. - Control i seguiment de consums de recanvis
GRANOLLERS 1 Activa Veure oferta
26/04/2021 MANIPULADORA BUGADERIA INDUSTRIAL
FUNCIONS: - Selecció de roba - Carga i descàrrega de rentadores - Perxat i doblat de roba - Etiquetat de roba per client
GRANOLLERS 1 Activa Veure oferta
13/04/2021 MANIPULADORA BUGADERIA INDUSTRIAL
FUNCIONS: - Selecció de roba - Carga i descàrrega de rentadores - Perxat i doblat de roba - Etiquetat de roba per client
GRANOLLERS 1 Activa Veure oferta
08/04/2021 MECÀNIC OFICIAL 3a
FUNCIONS: - Reparació i substitució de pneumàtics - Canvi d'oli i filtres - Substitució de pastilles i discos de fre - Altres tasques afins
GRANOLLERS 1 Activa Veure oferta
Pàgina 1 de 1